Groene Wachters: Biologische Bestrijding van Plagen in Land- en Tuinbouw

a fly sitting on top of a white flower

Biologische ziektenbestrijding in de land- en tuinbouw vertegenwoordigt een duurzame benadering om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Deze methode wint aan populariteit als een alternatief voor chemische pesticiden, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, nuttige insecten kunnen doden en gezondheidsrisico’s voor mensen kunnen vormen. Biologische ziektenbestrijding maakt gebruik van natuurlijke vijanden en … Lees meer