Ecotechnologie

aerial photography of park

De Sleutel tot een Duurzame en Circulaire Economie Ecotechnologie speelt een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Deze technologische discipline combineert ecologie en technologie met het doel duurzame systemen te ontwerpen die zowel economische als ecologische voordelen bieden. In deze blogpost verkennen we hoe ecotechnologie bijdraagt aan de ontwikkeling van een circulaire … Lees meer

Landbouwnieuws uit Nederland: 7 Belangrijke Updates

man sitting on bench reading newspaper

De Nederlandse landbouwsector staat bekend om zijn innovatie en efficiëntie. Van hoogtechnologische kassen tot duurzame veeteeltpraktijken, de Nederlandse boeren en agribedrijven zetten de toon voor de toekomst van de landbouw wereldwijd. In deze blogpost brengen we u de tien belangrijkste nieuwsflitsen uit de landbouwsector in Nederland. 1. Toename van Biologische Landbouw in Nederland In 2024 … Lees meer

De Impact van Brexit op de Nederlandse Landbouwexport

blue and yellow flag

Op 31 januari 2020 werd de Brexit een feit en verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, wat significante gevolgen had voor de handelsbetrekkingen tussen het VK en de rest van Europa. Voor Nederland, een van de grootste landbouwexporteurs van de EU, betekende dit een aanzienlijke verschuiving in de exportdynamiek, met name in de sector … Lees meer

De Stikstofimpasse: Zoeken naar Evenwicht tussen Milieu en Landbouw

grayscale photo of a truck on a field

De discussie over de maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de landbouwsector te verduurzamen is in veel landen, waaronder Nederland, een heet hangijzer geworden. Dit debat heeft geleid tot aanzienlijke spanningen tussen overheden, milieuorganisaties en de landbouwsector, met name onder boeren die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen door de voorgestelde maatregelen. Dit stuk … Lees meer