De Wereld van Weidedieren

cows eating grasses

In de uitgestrekte groene velden van ons land, tussen de dansende halmen en onder de wakende ogen van de hemel, vindt een dagelijks schouwspel plaats dat vaak onopgemerkt blijft. Weidedieren, van het majestueuze paard tot de nederige veldmuis, spelen een cruciale rol in het ecologische en culturele tapijt van ons landschap. Deze blog duikt in … Lees meer

De Stikstofimpasse: Zoeken naar Evenwicht tussen Milieu en Landbouw

grayscale photo of a truck on a field

De discussie over de maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de landbouwsector te verduurzamen is in veel landen, waaronder Nederland, een heet hangijzer geworden. Dit debat heeft geleid tot aanzienlijke spanningen tussen overheden, milieuorganisaties en de landbouwsector, met name onder boeren die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen door de voorgestelde maatregelen. Dit stuk … Lees meer